...czyli nowoczesna metoda terapii i treningu mózgu

PSYCHOLOG
mgr Dagmara Jurasz-Siwińska
  504 964 613

 

Pytania do psychologa - terapia Biofeedback


 

Ponieżej przedstawiam Pańsatwu najciekawsze i częste pytania dotyczące terapii Biofeedback prowadzonej w Gabinecie:

 

 

1. Współpraca rozpoczyna się od rozmowy z klientem i zebrania informacji na temat jego oczekiwań, stanu zdrowia, przebytych chorób (standardowy wywiad  psychologiczny) oraz przekazania mu podstawowych informacji na temat psychologicznych metod pracy stosowanych przeze mnie.

 

2. Następnie wspólnie ustalamy kierunki i zakres współpracy (spodziewane efekty,  częstość sesji treningowych lub terapeutycznych, określenie protokołów, na których będziemy pracować, itp.).

 

3. Rozpoczynamy sesje 1-2 razy w tygodniu. W przypadku metody Biofeedback pierwsze efekty widoczne będą po około 10-12  sesjach.
 

4. Po każdej sesji terapeutycznej omawiamy postępy i szukamy sposobów przezwyciężenie trudności, jakie może zrodzić proces zmian. Natomiast po każdej sesji treningu
Biofeedback
klient otrzymuje raport swoich wyników, a po cyklu sesji tzw. raport trendów, czyli wykres, na którym może zobaczyć dokonywane postępy od początku swoich treningów.

 

» Biofeedback polecany jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym (zwiększa wydajność umysłu do 30%) oraz posiadającym pewne deficyty (usprawnia i poprawia stan psychofizyczny organizmu).

 

» Neuropsychologiczna metoda EEG – Biofeedback jest polecana osobom intensywnie uczącym się, zwłaszcza przed egzaminami (studentom, maturzystom, gimnazjalistom) i przedstawicielom wszystkich zawodów przeciążonym pracą, narażonym na stres, pracującym pod presją czasu.

 

 

» lepsza pamięć i koncentracja,

» łatwiejsze i szybsze uczenia się rzeczy nowych,

» poprawa efektywności pracy

» zwiększenie kreatywności, błyskotliwości, elokwencji

» pozytywne myślenie, witalność

» łatwiejsze osiąganie stanu relaksacji i redukcji napięcia w walce ze stresem

» poprawa jakości snu

» łatwiejsze panowanie nad emocjami

» poprawa samooceny

» zwiększenie motywacji do działania

» mniejsza męczliwość umysłu

 

Liczne badania psychologiczne i neuropsychologiczne potwierdzają, że treningi Biofeedback wspomagają leczenie następujących zaburzeń i deficytów:

 

» ADD i ADHD (w wieku od 4-5 lat)

» problemy szkolne (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)

» zaburzenia pamięci i koncentracji

» zaburzenia zachowania, kontroli emocji, ogólnej samokontroli, agresja, impulsywność

» kłopoty z planowaniem i właściwą organizacją pracy, „wypalenie zawodowe”

 

U osób zdrowych treningi EEG Biofeedback mogą być stosowane w celu podniesienia efektywności pracy mózgu i poprawy jakości życia.

 

 

45-60 minut 1 lub 2 razy w tygodniu (sesje terapeutyczne lub treningi metodą Biofeedback).

Badania zalecają udział w minimum 10 sesjach treningowych.

 

 

Jeśli masz pytanie dotyczące terapii Biofeedback lub masz wątpliwości - napisz do mnie.

Z przyjemnością odpowiem

Zapraszam

Zapytaj:

Masz pytania dotyczące metody Biofeedback? Napisz do mnie